Bildiri Gönderimi


Bildiri göndermek için tıklayınız.

 

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 22 Eylül 2024 (23:59)
Bildiri gönderme süresi uzatılmayacaktır. Katılımcıların en geç belirtilen tarihe kadar bildirilerini göndermiş olmaları önemle rica olunur.

Kongremizde bildiri özet gönderimi yalnızca Minduce Abstract Module Bildiri Gönerim Sistemi aracılığı ile gönderilebilecektir. E-posta yolu ile gönderilecek başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözel veya poster olarak kabul edilen bildirilerin özetleri Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe yapılmalıdır.
Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
Kayıt ödemesi yapılmış ve bildirisi kabul edilmiş fakat kongrede sunumu gerçekleşmemiş bildiriler kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 4 bildiri gönderme hakkı bulunmaktadır.
Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Özette 1 adet şekil ve 1 adet tablo kullanılabilir. Kullanılacak görseller istendiği takdirde 2 şekil yada 2 tablo formatında da olabilir.
Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın bilim kurulu tarafından sistemde belirtilecek alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

HIV enfeksiyonunda temel bilimler
HIV enfeksiyonunun epidemiyolojisi
HIV enfeksiyonunun tanısı
HIV enfeksiyonunun klinik özellikleri
HIV enfeksiyonunun tedavisi
HIV enfeksiyonunda izlem
HIV enfeksiyonundan korunma
HIV enfeksiyonu ve eşlik eden hastalıklar
HIV enfeksiyonu ve eşlik eden enfeksiyonlar
HIV enfeksiyonu ve fırsatçı enfeksiyonlar
HIV enfeksiyonunda sosyal bilimler
Diğer

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için: Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel: (0216) 410 44 14 E-posta: support@abstractModule.com
Bildiri sistemi üzerinden'de destek talebi oluşturabilirsiniz.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konunun uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 4 bildiri gönderme hakkı bulunmaktadır. Kayıt yapılmaması durumunda bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

KABUL - RED YANITLARI
Bilim Kurulu ve konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirilen bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözel bildiri / poster bildiri) bildiri sahibine e-posta ile gönderilecektir.
Bildiri sunum programı, sunum süreleri, poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 1 hafta içinde web sitesinde ilan edilecek ve bildiri sahibine toplu e-posta ile bildirilecektir.