Davet

 

Değerli Meslektaşlarımız,

2017 yılında beş derneğin ortak kararı ile hayat bulan HIV/AIDS Platformu tarafından sekizinci kez organize edilecek olan HIV/AIDS Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

İlk tanımlandığı 1981 yılından bu yana geçen 43 yıl boyunca bölge, ülke, etnik grup, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey ayrımı yapmaksızın dünya çapında bir salgın yapmış olan HIV enfeksiyonu, yürütülen çalışmalara ve elde edilen başarılara rağmen, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede hız kesmeden etkili olmaya devam etmektedir. Bir yandan yeni tanı alan olguların sayısı artarken, diğer yandan HIV ile yaşayan ve izlem altında olan kişiler de yaş almakta ve bununla bağlantılı yeni sağlık sorunlarına maruz kalmaktadır. Günümüzde HIV ile yaşayan kişinin izlemi, antiretroviral tedavinin reçete edilmesinin ve kişinin virolojik ve immünolojik yanıtının izlenmesinin çok ötesine geçmiş, farklı disiplinlerin işbirliği içinde çalışmasını ve bütüncül bir yaklaşım gerektiren bir alan halini almıştır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının ve bu alanda eğitim alan asistanların konuya ilişkin merak ve ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda HIV/AIDS Kongresi, bu alanda yıllardır emek veren deneyimli hekimleri, alana yeni ilgi göstermeye başlamış olan hekimlerle ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya getirmek, güncel bilgileri ve deneyimleri paylaşmak ve alandaki sorunları tartışarak bunlara çözüm aramak için en doğru adrestir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da HIV/AIDS Kongresi'nde HIV enfeksiyonu hem bilimsel hem de sosyal boyutuyla, her biri alanında isim yapmış uzmanlar tarafından enine boyuna irdelenecek ve izleyicinin bu konudaki soruları yanıtlanacaktır. Ayrıca, halen eğitimleri devam etmekte olan genç meslektaşlarımız için kongrenin son gününde olgular eşliğinde temel bilgilerin gözden geçirileceği bir kurs düzenlenecektir. 

Hepinizi HIV/AIDS Kongresi 2024'te ağırlamak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. A. Deniz Gökengin                                                     Prof. Dr. Serhat Ünal   
Başkan                                                                                       Başkan Yardımcısı